Ürünler

Argon
Gazalti kaynaginda koruycu gaz olarak,
Ampul imalatinda,
Bazı kimyasal reaksiyonların kontrolünde.
Elektronik sanayiinde bazı kristallerin üretimi sırasında inert koruyucu atmosfer saglamada,
Spektrometrik analiz cihazlarında taşıyıcı gaz olarak,
Bazı özel metallerin saflaştırılması sırasında inert koruyucu atmosfer oluşturulmasında

Argon daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilmektedir. Sıvı ve / veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur.
Sıvı fazda ; çift cidarlı , vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir,
Gaz fazda ; basınç altında boru hattı ile veya basınca dayanıklı , dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir.

Renksiz, kokusuz, tatsız, havaya oranla daha ağır bir gazdır.
Argon zehirli değildir . Fakat uzun süre teneffüsü halinde basit boğucu gaz vazifesi görür , belirtileri hızlı ve güçlükle alınan teneffüs , mide bulantısı, kusma , hızla yorulma ve bilinç altının kapanmasına müteakip ölümdür.