Ürünler

Asetilen
Oksijen kaynağında,
Deniz fenerlerinde,
Kimya sanayinde,
Yüksek alev sıcaklığı gereken yerlerde,
Labaratuvarlar da,
Çözülmüş gazdır. Oldukça parlayıcı ve yanıcı gazdır. Hava ile parlama sınırı % 2,2 – 85 ve havadan daha hafif bir gaz çeşididir. % 100 asetilen kokusuzdur, ticari asetilen sarımsak kokusuna benzer kokudadır. Asetilen hava ile sıcak ışık ve dumanlı bir alevle yanar. Tutuşma sıcaklığı asetilenin havaya olan oranına göre değişir.

Asetilen ticari olarak daha çok kalsiyum karbüre su ilavesi veya suya kalsiyum karbür ilavesi ile elde edilir.
Asetilen gaz halinde bir çözücü maddeye ( genellikle aseton ) yedirilmiş olarak tüp içinde ticari olarak bulunabilir.
Asetilen tüpleri özel olarak hazırlanır. Tüpün içinde üç ayrı madde mevcuttur.
Poroz madde , çözücü madde , asetilen gazı dır. İlk olarak poroz maddeye çözücü madde ( aseton ) yedirilir , ardından asetilen gazı çözücü madde içerisinde çözündürülür.

Asetilen gazı , uygun özelikte dikişli ve dikişsiz tüplere doldurulabilir. Maksimum tüp basıncı °C başına 0,31 bar dır. Yani 21 °C de 17,24 bar dır.
TSE standartlarına göre asetilen gazının minimum safiyeti % 98,0 dır. ( TSE TS 9675 ) Tüpün dış rengi Ral 1018 , periyodik bakımı 5 senede birdir.