Ürünler

Azot (Nitrojen)

Tıpta; Katalizörler vasıtasıyla yüksek basınç altında Hidrojen ve Azot'un birleştirilmesi ile Amonyak sentezinde,
Kimya, tekstil, gıda, boya sanayinde inert atmosfer sağlamak ve aşırı yanıcı sıvıların azot basıncı ile transferinde,
Elektronik sanayinde, ampul imalatında,
Gıda sanayinde yiyeceklerin şoklanması ve uzun süre muhafaza edilmesi ve nakledilmesinde,
Nükleer reaktörlerde,
Metallerin sıkı geçme işlemlerinin yapımında,
Yenebilir yağların oksidasyonunun önlenmesinde,

Tanker, boru hattı, kimyasal fabrikaların temizlenmesinde,
Tahıl silolarında,
Isil işşem fırınlarında kontrollü atmosfer sağlamak için,
Cam fırınlarında,
Çözücülerin geri kazanımında
Kömür madenlerinin güvenliğini sağlamada ve maden yangınlarında söndürmede
Cam ve çelik yapımında
Gıdaların ve hassas instumentlerin paketlenmesinde,
Tıpta organların dondurulması ve soğuk ortamda naklinde

Sıvılaştırılmış olarak, kriyojenik özellikte küçük kaplarda (PGS), daha yüksek kullanım kapasiteleri için HABAŞ tarafından tahsis edilen kriyojenik depo tanklarına kriyojenik taşıma tankerleri ile ikmal yapılarak dökme olarak hizmet verilmektedir. Ayrıca müşteriye ait atmosferik dewar kaplarına da sıvı azot ikmali yapılmaktadır.
Gaz fazda, TS11169/ISO4705 Standardına uygun, dikişsiz çelik çekme tüpler içerisinde 230 bar’a kadar sıkıştırılmış şekilde tedarik edilir.