Ürünler

Etilen Oksit
Tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan sterilizasyon gazıdır. Her türlü tıbbi malzemenin (şırıngalar, ameliyat iplikleri, ameliyat malzemeleri, önlükler, örtüler vb.) steril edilmesinde kullanılır. Sterilizasyon işlemi için özel basınç, sıcaklık ve nem ayarları yapılan otoklavlar kullanılır. Sistemler tamamen kapalı devre olarak çalışır. Sterilizasyon amaçlı etilen oksit, belli kalite spesifikasyonlarına sahip olmalıdır. Sıcak ve paslı tüplerde kendi kendine ve hızlı polimerleşme özelliğine sahip etilen oksidin, ithali ve nihai kullanımı süresi kısıtlıdır..

Tipta, sterilizasyonda,
Optik aletlerin sterilizasyonunda,
Isıya karşı duyarlı malzemeler ile Talk tozu ve toprak gibi isi yalıtan malzemelerin sterilizasyonunda.

Havadan ağır, renksiz ve kendine has kokusu olan, yanıcı ve zehirli bir gazdır. Atmosferik basınçta ve 10 oC nin altındaki sıcaklıklarda sıvılaşmış gaz olarak bulunur. Sıcaklık ve katalizör olması durumlarında hızla polimerleşir, tank veya tüplerdeki pas katalizör etkisi yapar.