Ürünler

Hidrojen
Hidrojen gazı zehirli değildir, fakat atmosferdeki oksijen seviyesini düşürerek basit boğucu gaz vazifesi görür. Yüksek miktarda hidrojen solunduğunda şuur kaybı meydana gelebilir. Eğer boğulma tehlikesi geçiren kişinin şuuru halen yerinde ise açık alana taşınmalı gerekirse oksijen takviyesi yapılmalıdır. Şuur kapalıysa derhal ambulans çağırılmalı bu süre içinde hasta sıcak tutulmalıdır

Amonyak (NH3) sentezinde,
Petrol rafinerilerinde doymamış petrol ürünlerinin hidrojenleştirilmesi-nde,
Metanol sentezinde,
Organik bileşiklerin hidrojenas-yonunda ( sebze, organik yağlar, vb.),
Oksihidrojen ve Atomik, Hidrojen kaynak uygulamalarında
Uzay sanayinde yakıt olarak,
Plastik ve sentetik iplik (elyaf) sanayinde,
Cam ve kuvars imalatında oksihidro-jen alevi oluşturmada,
Elektronik sanayinde,
Motorlu araçlarda alternatif yakıt olarak.

Boğucu gazdır , zehirli değildir, genellikle korozif değildir, oldukça parlayıcıdır, hava ile parlama sınırı % 4 – 74,5 dir. Bilinen en hafifi gazdır. Havanın yaklaşık % 0,07 ‘ si yoğunluğuna sahiptir.
Hidrojen hava ortamında yandığı zaman neredeyse hiç görünmeyen açık mavi bir alevle yanar. Tutuşma sıcaklığı 565,5 – 578,9 °C arasında değişir. Helyum dışında tüm gazlar sıvı hidrojen gazının sıcaklığında katılaşır.