Ürünler

Medikal Gazları
Oksijen Gazi, Sağlık Bakanlığı yetkililerince denetlenmiş merkezimizde, 4 farklı noktadan yapılan analizler neticesinde likit olarak üretilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenerek dolum izni alınmış medikal gaz dolum ünitelerimizde kontaminasyon riskini yok edecek şekilde tüplere doldurulmakta, doldurulan tüpler tüp seri numarasına göre analiz edilerek sertifikalandırılmaktadır.

Medikal Oksijen gazi, kullanım durumuna göre likit fazda kriyojenik kaplarda ya da gaz fazda tüpler içerisinde müşterilerimize sunulmak tadır.
Medikal Oksijen tüplerinin dolum ve sertifika işlemlerinin tamamlanmasının ardından tüpler itina ile kapaklanmakta, mühürlenmekte, parti numarası ve dolum takibi içeren etiket yapıştırılmaktadır. Mühürleri bozulmuş, etiketi ve sertifikası olmayan Medikal Oksijen tüplerinin kullanılmayarak şirketimize iade edilmesini tavsiye etmekteyiz.

Protoksit D’Azot Gazi, dolum sonra sında yapılan analizler neticesinde kullanıma uygun olan tüpler mühürlenmekte ve tanıma kartları takılarak müşterilerimize sunul maktadır. Mühürleri bozulmuş, tanıma kartı olmayan Protoksit D’Azot tüplerinin kullanılmayarak şirketimize iade edilmesini tavsiye etmekteyiz.
Ayrıca sterilizasyonda kullanılan Etilen Oksit Gazi ve medikal cihazlarda kullanılan Kan gazi ve Difüzyon gazi olarak isimlendirilen karışım gazları stoklu ürünlerimiz olup, cihazların özelliklerine göre farklı karışım oranlarında müşterilerimize sunulmak tadır.