Ürünler

Oksijen
Tıpta; akciğer enfeksiyonlarında, anestezide,
Yüksek irtifa uçuşlarında,
Uzay gemilerinde, roketlerde hidrojen ile birlikte yakıt olarak,
Metallerin kesimi, kaynağı sertleştirilmesi işlemlerinde Asetilen, Propan, Metan, Hidrojen gibi yanıcı gazlarla birlikte
Gazolin, Metanol ve Amonyak yapımında kullanılan sentez gazi (Hidrojen, Karbon monoksit karışımı’nın üretiminde)

Nitrik Asit, Etilen eldesinde,
Selüloz ve kağıt imalinde pişirme, beyazlatma ve 'Black Liquor-Kara Sıvı'’nın oksidasyonunda,
Endüstriyel fırın ve ocaklarda üretim kapasitesi ve verimin artırılması için yanma havasının zenginleştirilmesinde,
Cam fırınlarında,
Alüminyum'un ergitilmesinde,
Demir Çelik fırınlarında,
Kursun, Bakir, Çinko ve diğer demir dışı metallerin ergitilmesinde,

Ark ocaklarında ergitilecek hurdaların ocak içinde kesilmesi ve ergimiş metal içinde karbon düşürmede,
Evsel ve endüstriyel atik su tasfiyesinde,
Ozon üretiminde,
İçme suyunun temizlenmesinde,
Balık çiftliklerinde suyun oksijence zenginleştirilmesinde ve balıkların canlı naklinde,
Kimyasal oksitleme proseslerinde.