Ürünler

Protoksit (Narkoz)
Prodoksit d’ azot genelde amonyum nitrattan elde edilir. Gaz ticari olarak sıvı ve / veya gaz fazında bulunur. Gaz dikişsiz çelik tüplere doldurulabilir. Bu gaz basınç altında sıvılaştığı , sıcaklık altında gazlaştığı için TSE ‘ nin belirlediği ( 0,75 kg/ lt ; TS11169 ‘da) dolum oranına göre dolumu yapılmaktadır.
TSE standartlarına göre prodoksit d’ azot’ un standart değeri yoktur. Tüpün dış rengi RAL 7000 dir

Tıp alanında ameliyatlarda anestezik olarak,
Gıda sanayinde krema yapımında,
Otomotiv endüstrisinde motorlara yüksek güç sağlamak amacıyla,
Laboratuvarlarda,
Alev spektrometre cihazlarında oksitleyici gaz olarak.

Oksitleyicidir, yanmaz, fakat yanmayı hızlandırır. Yüksek sıcaklıkta oksijen ve azota ayrışır, oksijensiz uzun süre solunduğunda ölüme yolacabilir, düşük miktarda merkezi sinir sistemini etkilerken , yüksek miktardada anestezik özellik arz eder.
Prodoksit d’ azot gazı yanmayı destekler , bundan dolayı YAĞ ve diğer YANICI MADDELERDEN uzak tutulmalıdır ve asla tüp ve kullanılan teçhizatla doğrudan temasa geçmesine izin verilmemelidir.