Ürünler

Spiral Kaynaklı Borular &Koruyucu KaplamalarBeton Kaplama :
AWWA C 205, DIN 2614, BS 534, TS 8590

Özellikle içme suyu hatlarında sadece boru içlerine uygulanan bir kaplama çeşitidir.
Çimento harcı, yüksek santrifuj ile dönmekte olan boruya dönme istikametinin tersine püskürtme metodu ile eşit miktarda yayılması sağlanarak uygulanır.

Çimento harcında kullanılan katkı maddesi, çimento, kum ve su arasında bağlayıcı bir madde olup aynı zamanda yüzey düzgünlüğü sağlayarak kaplamanın kalitesini arttırır.

Polietilen Kaplama :
DIN 30670, TS 5139, NF A 49-710

Polietilen kaplama, toprak altına döşenecek çelik boruların korozyona karşı korunması için yapılması gerekli olan kaplama cinslerinin en kalitelisidir.

Boru yüzeyleri SA21/2 göre kumlanan borular yaklaşık 180-220°C arasında sabit bir sıcaklıkla ısıtılır.
Isıtılan boru yüzeyi, standartlara uygun, 100-150 mikron kalınlığında ve özel epoksi tabancaları ile toz epoksi püskürtülerek elektrostatik olarak kaplanır.

Esas anlamda epoksi boya tabakası korozyon direncini sağlayan tabakadır.
Ekstrüzyon yöntemi ile elde edilmiş yapıştırıcı 180-250 mikron kalınlığında boru yüzeyine sarılır ve silikon merdane vasıtasıyla boru yüzeyine bastırılır.

Yapıştırıcının amacı toz epoksi boya ile Polietilen arasında kimyasal bağ oluşturarak yapışmayı sağlamaktır.

Ekstrüzyon yöntemi ile elde edilmiş olan Polietilen son kat ise, yapıştırıcı üzerine sarılarak aynı zamanda silikon merdanesi ile bastırılır.
Boru yüzeyinde boru çapına ve kullanım alanına göre, standartlar dahilinde, 1,8-3,7 mm arasında bir kaplama elde edilir.
Kaplama işlemi sonrasında kaplamanın zarar görmemesi için boru yüzeyine su püskürtülerek borunun sıcaklığı 50-70°C olacak şekilde soğutulur.


Üretim Aralığı
Dış Çap : 355,6 mm – 2540 mm
Et Kalınlığı : 4,5 mm – 23 mm
Boylar müşteri talebine göre 6 - 16 mt boylarında teslim edilebilmektedir.
Spiral dikişli boru imalatı, çelik bandın spiral şekilde sarılarak boru formuna getirilip, bant kenarlarının içten ve dıştan tozaltı kaynak yöntemi ile birleştirilmesi esasına dayanır.

Üretim Standartları
Genel Amaçlı Borular:DIN 1626, BS 3601
Kazık Borusu (Pilings): ASTM A 252
Petrol ve Gaz Hattı Boruları: API 5L, TS 6047, GOST 20295, DIN 17172,ISO 3183,EN 10208
Su Hattı Boruları: AWWA C 200, EN10217-1, EN10224,DIN 2460, BS 534, UNI 6363

Kaynak Yöntemi
Spiral dikişli boru imalatında kullanılan tozaltı kaynağı, elektrik eritme kaynağı yöntemlerinden biridir. Bu kaynak yönteminde, tel elektrod ile malzeme arasında ve özel toz örtüsü altında yaratılan elektrik arkı yardımıyla, band kenarları eritilerek birleştirilir.

Testler
Standartların öngördüğü ve müşteri talebi doğrultusunda yapılan tahribatlı ve tahribatsız testler:
- Hidrostatik basınç testi
- Ultrasonik kaynak dikişi testi
- Ultrasonik laminasyon testi
- X-Ray kaynak dikişi testi
- Mekanik testler (çekme, çentik-darbe, eğme, vb.)

Boru Bağlantıları :AWWA C 208,BS534
- Düz uçlu / Kaynak ağızlı
- Kelepçeli Bilezikli, Kanallı
- Flanşlı Sabit / Döner Boyunlu Flanş
- Kaynaksız geçmeli Sigur
- Kaynaklı geçmeli Silindirik, Sferik

Koruyucu Kaplamalar
Çelik boruların korozyona karşı korunması amacıyla, iç ve dış yüzeylere çeşitli kaplamalar uygulanılabilir.

Yüzey Hazırlama : DIN 55928, SIS 55900
Borunun dış yüzeyleri, ortam sıcaklığının +5° üzerinde ısıtılır ve kumlama hattına alınarak standartlara uygun olarak SA 2 ½ derecesinde çelik granül gritin püskürtülmesi ile kumlanır.

Boru yüzeylerinde müşteri talebi ve standartlar doğrultusunda 40-100 mikron arasında yüzey pürüzlülüğü elde edilir ve kaplama öncesinde boru yüzeyindeki pas, toz ve tufal gibi dış etkilerden temizlenmiş olur.

Epoksi Kaplama :AWWA C 210, TS 5140, TS EN 10289
Müşteri istekleri ve stadartlar dahilinde boru iç veya dış yüzeylerinin kumlanmasını takiben, temizlenmiş ve uygun pürüzlü yüzeye havasız püskürtme yöntemi ile boya uygulanır.

İçme suyu projelerinde genellikle solventsiz epoksi uygulaması tercih edilirken, kazık borularında coaltar epoksi veya glass flake epoksi, doğalgaz borularında ise flow coat epoksi kullanılır.

Ayrıca atık su veya drenaj hatlarında sıcak olarak uygulanan poliüretan boya uygulamaları yapılır.

Bitüm veya Coal Tar Kaplama :
AWWA C 203, DIN 30673, TS 4356, TS 4357

Kumlama işlemini takiben boru yüzeyine, yüzey ile kaplama arasında yapışmaya sağlayan primer uygulaması yapılır.
Boru içlerinde santrifuj yöntemi, dışında ise sarma yöntemi kullanılır.
Cam elyaf sıcak olarak bitüme veya coal-tar enamele emdirilerek boruya sarılır.
Dış kaplaması bitüm olan boruların üzeri kireçle kaplanırken, coal-tar kaplanmış boruların üzerine rock shield koruyucu tabakası sarılır.
Bitüm ve Coal-tar Enamel kaplamalar genellikle içme suyu hatlarının dış kaplamalarında düşük maliyet nedeni ile tercih edilir.